Digitalització i automatització dels serveis federatius

La Federació Catalana de Lluita va crear el projecte de ZenytSports, per tal de treure tot el partit possible a l'era digital que ens toca viure; sempre des del punt de vista que ha de ser un mitjà al servei de les persones per a garantir una major qualitat de vida i eficàcia quant a les gestions professionals esportives es refereix. ZenytSports és un projecte social per la igualtat en els esports, amb un objectiu definit clarament, impulsant l'esport minoritari mitjançant software automatitzats.


Responsable de la bona pràctica

Federació Catalana de Lluita

Publicador de la bona pràctica

Descripció

La nova era digital ha vingut per quedar-se definitivament entre nosaltres manifestant-se a través d'una revolució tecnològica. Així mateix, la situació suposa un repte per poder assimilar els coneixements, actituds i habilitats, i per tant poder aprofitar tots els avantatges que ofereix aquest món digital.
Per això, La Federació Catalana de Lluita va realitzar un projecte amb un dels treballadors de la Federació, Òscar Parra, i així crear el projecte de ZenytSports i treballar ininterrompudament contribuint a treure tot el partit possible a l'era digital que ens toca viure, sempre des del punt de vista que ha de ser un mitjà al servei de les persones per a garantir una major qualitat de vida i eficàcia quant a les gestions professionals esportives es refereix.  En aquest context, ZenytSports va elaborar el projecte d'I+D, amb la finalitat de proporcionar els programes i eines òptimes per millorar la qualitat d'organització, gestió i comunicació de la pròpia Federació Catalana.

 

En aquest context, ZenytSports va elaborar el projecte d'I+D, amb la finalitat de proporcionar els programes i eines òptimes per a millorar la qualitat d'organització, gestió i comunicació de la pròpia Federació Catalana. Aquest projecte disposa de tres fases diferenciades, les quals segueixen una línia lògica de creació: la primera va ser l'actualització del logotip i de la web, la segona, va ser la integració del programari i la tercera va ser establir les línies de futur i innovació.

 

La fase d'integració del programari, va ser la més ambiciosa d’aquest projecte, perquè engloba gran part de l'organització i gestió de la disciplina de lluita en una sola plataforma, integrant tres àreas:

 • ZenytEmpa (gestor de campionats): tenint en compte els múltiples avantatges que ens ofereix l'automatització de processos, es crea ZenytEmpa, una eina creada per a la realització de campionats on, la simplicitat i l'optimització del temps és el punt a favor. Aquesta plataforma permet la transformació de processos de tasques manuals i automàtiques, millorant la precisió i eliminant la probabilitat d'error humà.
 • ZenytAdmin (gestor d'administració): davant la necessitat de modernitzar els processos d'administració, es crea la plataforma ZenytAdmin, permetent de manera ràpida, eficaç i automàtica la gestió administrativa d'una Federació esportiva, contemplant tots els seus processos i tràmits podent accedir des de qualsevol lloc i/o dispositiu, englobant tota la lluita en una sola plataforma on cada lluitador/a, club i federació poden operar en una mateixa base de dades sense tenir problemes de privacitat i podent treure estadístiques dels propis lluitadors i clubs.
 • ZenytAcademy (gestor del Campus Virtual Formatiu): es crea aquesta plataforma permetent al lluitador/a, en el seu perfil d'usuari intern, optar a cursos expedits per la Federació, integrant l'àmbit acadèmic i formatiu de la lluita en un únic programa.

 

Necessitats

 • Automatitzar les diferents gestions i pràctiques d'una federació esportiva.
 • Disposar d'espais de reunió virtual on acordar i especificar les necessitats de la Federació.
 • Creació d'una nova imatge corporativa així com de la pàgina web.
 • Dotar la web existent de nou software (administració, comptabilitat i formació) i de l’inteligència artificial.
 • Creació de projectes d'I+D.
 • Creació d'un pla de màrqueting, publicitat i comunicació.
 • Disposar d'una base de dades centralitzada pròpia.
 • Contribuir en el pacte social positiu a nivell general.
 • Garantir la qualitat i seguretat dels sistemes informàtics.

Resultats

Optimització del temps. ZenytAdmin permet de manera eficient i automàtica una major comunicació de dades i esdeveniments entre els diferents clubs i Federació, incloent al mateix temps als propis lluitadors/es. D'aquesta manera, s'ha resolt el problema de la gran càrrega de treball administratiu que suposava donar d'alta a esportistes i la creació d'albarans i factures.

Augment de facturació. Increment d’un 400% en les llicències de la Federació Catalana de Lluita i 144 alumnes han finalitzat la formació de cursos per la plataforma online, expedint 65 certificats i a més 136 alumnes van realitzar cursos per la Federació Espanyola en territori català.

Millor comunicació entre departaments. Aquest software facilita tota la informació a tots els esportistes a l'instant i el més important és que està enllaçada amb la base de dades de cada lluitador. És a dir, una vegada finalitzada la competició tant els lluitadors com les pròpies entitats, clubs i federacions, disposen dels resultats en la seva plataforma, així com les imatges i vídeos realitzats de manera automàtica.

Major eficiència. S'ha pogut fer una competició de 397 participants el primer dia i 411 participants el segon dia de competició amb 1 únic treballador.

Eliminació d’errors. ZenytEmpa crea, en 5 min, tots els Brackets i tot el llistat de combats, sense cap error i amb amb ZenytAdmin, s'eviten errors d'inscripció, ja que contempla variables com l'edat i vigència de la llicència.

Augment qualitat. Aquest software ens ha portat a poder crear qualsevol competició de les especificacions que es desitgin ja que, antigament qualsevol campionat que superés els 100 participants, ja era una problemàtica tan gran que es van deixar de realitzar.

Major notorietat de marca. L'impacte d'aquesta bona pràctica ha estat internacional, ja que totes les comunitats autònomes l'estan sol·licitant a part que s'ha treballat també a nivell internacional amb Puerto Rico i 2 clubs a Itàlia. Això va portar a la Federació a ser la primera a tenir 1.443.891 entrades a la web amb 300 persones inscrites, en 1 dia de competició, ja que les altres comunitats incloent Federació Espanyola de Lluita, si tenen aquests Views cauria el software (com ja ha passat).

Àmbits de gestió

Crear valor sostenible

Gestionar el funcionament i la transformació (Transformació digital)

Percepció dels grups de interès

Annexos

Any

2019

Preu

Sense especificar

Equip

Òscar ParraPublicada el 26 oct. 2021Comentaris


Inicia sessió per comentar.


Estem preparant l'arxiu de la bona pràctica de gestió. En pocs segons, el podràs descarregar

Supporters